تست توفیق طلبی

یکی از مهم ترین ویژگی های کارآفرینان موفق این است که تمایل دارند توفیق بیشتری داشته باشند. به سوالات این بخش پاسخ دهید و به نتایج توجه کنید. ویژگی افراد توفیق طلب پرسشنامه زیر 8 تست سه جوابی برای سنجش توفیق طلبی است. برای شروع روی گزینه شروع آزمون کلیک کنید. [WpProQuiz 3]    
بیش تر بخوانید