تست موفقیت طلبی

پنج هدف در مقابل شما قرار دارد که هر یک از آنها به ترتیب، فاصله اش از دیگری بیشتر است. بنابراین، نشانه گرفتن آن نیز مشکل تر است. یکی از اهداف را انتخاب کنید و در انتها می توانید ببینید که آیا شما فرد موفقیت طلبی هستید. ۱- انتخاب هدف الف بسیار آسان است و تقریباً در دسترس است و اگر آزمون شونده آن را ...
بیش تر بخوانید

ويژگی های کارآفرین

 كارآفرين ويژگي‌هاي شخصي منحصر به فردي دارند، برخی از این ویژگی ها انتخاب شده که در زیر مورد بررسی قرار گرفته است: 1-حالت ذهنی مثبت 2-توفیق طلبی 3-تمایل به ریسک و مخاطره 4-گرایش به خلاقیت و نوآوری 5-روحیه شکست ناپذیری 6-مرکز کنترل درونی 7-نیاز به استقلال حالت ذهنی مثبت یکی از متفکران می...
بیش تر بخوانید