مدیریت بحران در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی

مدیریت بحران در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از آنجایی که هر شخصی بیشتر در حوزه کاری خود جستجو می کنند زودتر همکاران خود را در فضای مجازی پیدا میکنند به همین دلیل در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از جمله: سایت، اینستاگرام ، تلگرام و... اولین مخاطبان شما رقبای شما هستند. متاسفانه حسادت در بین ان...
بیش تر بخوانید