بازاریابی نیچ مارکتینگ یا دنج (niche) و بازاریابی حجیم (mass)

بازار یابی نیچ یا دنج که امروزه در دنیا بسیار طرفتار دارد و خیلی ها از این مدل بازاریابی استفاده میکنند، بازار یابی مس یا حجیم برای شرکتهای بزرگ و با سابقه است چرا که تبلیغات در سطح وسیع انجام میشود و بوجه بسیاری نیاز دارد، هدف این نوع بازاریابی بیشتر کردن حجم بازار است، تبلیغات در سطح وسیع که هدف ب...
بیش تر بخوانید