طراحی وب سایت مینرال ایران

طراحی وب سایت مینرال ایران یک سایت شرکتی که در زمینه بازرگانی بین الملل فعالیت خود را شروع کرده و هدف از طراحی سایت معرفی محصولات خود در بازارهای بین الملل بوده و همچنین بصورت اینترنتی بتواند با مشتریان خود در ارتباط باشد. این سایت یک سایت ریسپانسیو است که در تمامی نمایشگر ها سایت بخوبی دیده می ش...
بیش تر بخوانید

طراحی وب سایت بازی های هدفمند

طراحی وب سایت بازی های هدفمند با هدف قرار دادن بازیهای آموزشی از جمله بازی ریاضی ، زبان و هوش طراحی شده است و همچنین قرار دادن مقالات مربوط به کودکان که میتواند برای رشد و پرورش کودکان پدر و مادر ها را راهنمایی کند. این سایت یک سایت ریسپانسیو است که در تمامی نمایشگر ها سایت بخوبی دیده می شود. ...
بیش تر بخوانید