فرصت ها را چطور خلق کنیم؟

فرصت ها را خلق یا پیدا کنیم؟! فرصت ها باعث پیدا کردن موقعیت های جدید می شود، و همه افرادی که در زمینه کسب و کار یا مارکتینگ فعالیت میکنند می گویند که به دنبال فرصت ها باشید و فرصت ها را از دست ندهید و تمامی افراد موفق از فرصت ها استفاده کرده اند اجازه دهید یک مقدار بهتر و واضح تر صحبت کنیم؛ وقتی...
بیش تر بخوانید