طراحی وب سایت بازی های هدفمند

gamegoal

طراحی وب سایت بازی های هدفمند با هدف قرار دادن بازیهای آموزشی از جمله بازی ریاضی ، زبان و هوش طراحی شده است و همچنین قرار دادن مقالات مربوط به کودکان که میتواند برای رشد و پرورش کودکان پدر و مادر ها را راهنمایی کند.

whole-gamegoal

این سایت یک سایت ریسپانسیو است که در تمامی نمایشگر ها سایت بخوبی دیده می شود.

 

game-mob2

 

game-mob