تست موفقیت طلبی

تست کارآفرینی

پنج هدف در مقابل شما قرار دارد که هر یک از آنها به ترتیب، فاصله اش از دیگری بیشتر است. بنابراین، نشانه گرفتن آن نیز مشکل تر است. یکی از اهداف را انتخاب کنید و در انتها می توانید ببینید که آیا شما فرد موفقیت طلبی هستید.

۱- انتخاب هدف الف بسیار آسان است و تقریباً در دسترس است و اگر آزمون شونده آن را انتخاب کند و به هدف برسد، دو امتیاز به دست می آورد.

۲-هدف ب کمی دورتر است، اما در حدود ۸۰٪ افرادی که بکوشند، می تواند به آن هدف دست یابد و در صورت موفقیت ، چهار امتیاز به دست خواهند آورد.

۳-هدف ج به گونه ای است که در صورت تلاش و کوشش، نیمی از افراد می توانند به آن هدف دست یابند. اگر فرد، این هدف را انتخاب کند و موفق شود هشت امتیاز به دست خواهند آورد.

۴-هدف د به گونه ای است که افراد کمتری می توانند به آن دست یابند. اگر فرد، این هدف را انتخاب کند و توفیق حاصل شود، شانزده امتیاز به دست خواهد آورد.

۵-هدف ه تقریبا دست نیافتنی است؛ ولی اگر فرد، این هدف را من انتخاب کند و به موفقیت دست یابد، سی و دو امتیاز کسب خواهد کرد.

فرض کنید شما در موقعیتی قرار گرفته اید که باید یکی از این هدف های پنجگانه را انتخاب کنید؛ کدامیک از هدف ها را انتخاب کنید؟

برای دیدن پاسخ درست کلیک کنید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *